Generalforsamling – 7. februar, hos Hr. Jessens Café

 

I år afholdes generalforsamlingen hos Hr. Jessens Café, Steak- og vinbar.

Ud over Hr. Jessen og Fru Lotte består personalet af dedikerede medarbejdere der nøje er udvalgt efter deres glimt i øjet, humør, glæde og energi.

”Vi elsker mad og vin og vores cafe/steak- og vinbar, for os er den gode vin en hjertesag. Vores køkken bygger på enkel og ærlig mad”.(udklip fra hjemmesiden Hr. Jessen Sønderborg).

Vi skal smage 2 hvide Chardonnay og 6 røde Pinot Noir, hertil bliver der serveret forskellige passende ”tapas”.

Aftenen indledes med ordinær generalforsamling kl 18.00 med følgende dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af ordstyrer.
 2. Beretning ved formanden.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent,bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   • På valg er, Tonny Fedders, Arne Jensen og Preben Grinsted. Alle er villige til genvalg.
  • Valg af suppleant. Inge Johansson er villig til genvalg.
  • Valg af revisor: På valg er Karsten Iwersen, som er villig til genvalg.
  • Indkomne forslag.
 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden inden den 31. januar.

Tid: Torsdag den 07. februar 2019, 18.00
Sted: Hr. Jessens Vin Café, Rådhusgade 8, 6400 Sønderborg
Pris: 300 kr. pr. deltager, idet klubben giver et tilskud.
Tilmelding: Senest den 1. februar til Erik Jensen. kontakt via e-mail tlf. 3046 2677