Generalforsamling og Sydafrikanske vine på Sønderborghus den 10. marts

Efter vores generalforsamling får vi besøg af Hans Cramer Olesen Øllgaard, der driver den lille vinforretning, Lesedi Wines, ved Århus. Han har en lille, men meget spændende portefølje af sydafrikanske vine – vine, der løfter sig pænt over supermarkedsniveauet. Hans har boet i Sydafrika i en årrække og han har derfor et stort kendskab til området. Han er meget tæt på sine producenter og besøger dem jævnligt. Vi skal i løbet af aftenen smage på 8 vine i alt – 1 mousserende vin, 1 hvidvin og 6 røde. Der vil være tale om både moderne (lidt lettere og elegante) samt de mere klassiske typer (kraftige, fadlagrede).

Der serveres en passende menu ifm. vinsmagningen  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden Erik Jensen.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren Arne Nielsen.
  4. Fastsættelse af årets kontingent. Bestyrelsen foreslår en forhøjelse på 25,00 kr.       
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er Erik Jensen og Torben Klyhn –begge modtager genvalg.
  • Valg af suppleant. Birthe Raarup –  modtager ikke genvalg.
  • Valg af revisor. Karsten Iwersen stopper i utide.
  • Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde inden den 1. marts 2022
  • Eventuelt.
Tid:Torsdag, den 10. marts 2022, kl. 18:00.
Sted:Sønderborghus, Teatersalen, 6400  Sønderborg
Pris:Kr. 350,00 pr. deltager.
Tilmelding:Senest 4. marts 2022 til Arne Nielsen på e-mail kontakt via e-mail eller tlf. 4247 9988