Generalforsamling og smagning af Sydafrikanske vine. 08.02.2018

 

Årets ordinære generalforsamling gennemføres torsdag 08. februar 2018. Efter
generalforsamlingen skal vi smage vine fra Sydafrika. Smagningen gennemføres af
Wohlenbergs Vinhandel som tager os på tur rundt i Sydafrika. Samtidig med
smagningen serveres Lammekølle og som dessert frugtsalat med anismarineret
ananas.
Aftenen indledes med ordinær generalforsamling kl 18.30 med følgende dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Beretning ved formanden
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent,bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
   • På valg er, Ebbe Larsen og Erik M. Jensen. Begge villige til genvalg.
  • Valg af suppleant. Inge Johansson er villig til genvalg
  • Valg af revisor: På valg er ? Ingolf Petersen, som er villig til genvalg.
  • Indkomne forslag.
 6. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden inden den 31. januar.

Tid: Torsdag den 08. februar 2018, 18.30
Sted: Danhostel, Kærvej 70, Sønderborg (Sønderborg Vandrerhjem)
Pris: 300 kr. pr. deltager, idet klubben giver et tilskud
Tilmelding: Af hensyn til smagningen er tilmelding nødvendig senest fredag den 2. februar til Erik Jensen. kontakt via e-mail