Generalforsamling + franske vine hos Hr. Jessens Café 24. juni

Vi starter kl. 17.30 med en velkomstdrink ”bobler”.
Fra kl. 17.40 til 18.40 Generalforsamling.
Efter vores generalforsamling vil Hr. Jessens faste vinleverandør tage os med på en rundtur i Frankrig, hvor vi skal smage 8 forskellige vine. 3 hvide og 5 røde. Turen går over Alsace (hvid), Bordeaux (hvid og rød) Bourgogne (hvid og rød) Languedoc (rød) Til de fire røde vine serveres fransk inspirerede oste. Der vil herudover være vand og brød på bordene under smagningen.
Vinliste følger her på hjemmesiden.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden Erik Jensen.
  3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren Arne Nielsen.
  4. Fastsættelse af årets kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.        
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Tonny Fedders, Preben Grinsted og Arne Jensen er alle på valg.
  6. Valg af suppleant. Birthe Rårup er på valg.
  7. Valg af revisor. Begge revisorer er på valg.
  8. Indkomne forslag. Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 18. juni.
  9. Eventuelt.
Tid: Torsdag, den 24. juni 2021, kl. 17:30
Sted: Hr. Jessens Café – Steak – Vinbar, Rådhustorvet 8, Sønderborg
Pris: 375.- kr. / deltager. Klubben giver et tilskud.
Betaling via MobilePay nr. 59986 ved tilmelding.
Tilmelding: Senest onsdag, den 16. juni til Erik på mail kontakt via e-mail eller tlf. 3046 2677